Monthly Archives: kesäkuu 2015

Osto: KONE

By | Yleinen | No Comments

Koneen (KNEBV) osakekurssi on ollut laskussa Q1 osavuosikatsauksen jälkeen ja päätin tarttua tilaisuuteen ostamalla pienen siivun yhtiöstä. Ostin 15.6.2015 20 kpl Koneen osaketta hintaan 37,28 €.

Kone on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Koneen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.  Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä yli 47 000.

Kone toimii lähes 60 eri maassa. Liikevaihdosta 44% tuli Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta, 15% Pohjois-Amerikan alueelta ja 41% Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Liikevaihdosta uudet laitteet kattavat suurimman osan eli 55%, huolto 32% ja modernisointi 13%.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu

Koneen sijoittajasivuilta sain tiedot liikevaihdon ja tuloksen kasvusta viimeisten kuuden vuoden ajalta. Kone kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2009 4744 miljoonasta eurosta vuoden 2014 7334 miljoonaan euroon. Vuosittain liikevaihto on siis kasvanut noin 9,1%. Osakekohtainen tulos kasvoi samalla ajanjaksolla 0,92 eurosta 1,47 euroon. Prosenteiksi muunnettuna se on 9,8% vuosittainen vauhti.

Kannattavuus

Koneen oman pääoman tuotto on erinomaisella tasolla. Viimeisen kuuden täyden tilikauden aikana oman pääoman tuotto on vaihdellut välillä 32,1% – 40,9%. Trendi on ollut koko ajan parempaan päin ja vuoden 2014 oman pääoman tuotto on juuri 40,9%. Liikevoiton osuus liikevaihdosta on vuonna 2014 14,1%.

Velan käyttö

Koneen tase on erittäin vahva ja sen nettovelkaantumisaste on vuonna 2014 -44%. Tunnusluvun arvo on negatiivinen, joten yhtiö on nettovelaton.

Osinko

Koneen osinkotuotto on tällä hetkellä noin 3,3% luokkaa. Osinko on noussut tasaisesti vuodesta 2011 eteenpäin. Viimeisin osingonkorotus oli 20% 1,00 eurosta 1,20 euroon. Osingonkorotus nosti samalla Koneen osingonjakosuhdetta, joka on tällä hetkellä noin 80% luokkaa. Näin korkea osingonjakosuhde tarkoittaa sitä, että osinko kasvaa jatkossa todennäköisesti osakekohtaisen tuloksen kasvun tahtiin.

Arvostus

Koneen P/E luku on tällä hetkellä noin 24x ja sen viiden vuoden keskiarvo on noin 20x. Vaikka hinta onkin pudonnut huipuistaan jonkin verran, ei Kone silti ole halpa. Laskin yhtiön fair valuen DDM:llä (dividend discount model) käyttäen 10% tuottovaatimusta ja 7% pitkäaikaista osingon kasvuvauhtia ja sain tulokseksi tasan 40 euroa. 7% osingon kasvuvauhdissa on mielestäni jo ”margin of safety”, kun vertaa sitä viimeisen kuuden vuoden osakekohtaisen tuloksen kasvuun. Jos uskoo, että Kone pystyy kasvattamaan osinkoaan vain 6% vuosittain pitkällä aikavälillä, laskee FV 30 euroon.

Megatrendit

Kone hyötyy useista megatrendeistä, joista merkittävämpiä ovat kaupungistuminen ja väestön vanheneminen. ” Kaupungeissa asuva väestö tulee kasvamaan 1,4 miljardilla asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Käytettävissä olevan maan käydessä entistä rajallisemmaksi kaupungit tulevat kasvamaan ylöspäin.” Muita megatrendejä ovat ympäristöarvot ja turvallisuus. ” Ainakin 50 % toiminnassa olevista laitteista Euroopassa ja Yhdysvalloissa on yli 20 vuotta vanhoja, ja modernisaation tarpeessa. Laitteiden luotettavuuden ja turvallisuuden tärkeys kasvaa globaalisti.”

Kone on saanut erittäin hyvän jalansijan Aasian ja Tyynenmeren markkinoille, minne suurin osa uusista laitetilauksista toimitetaan. Kiinan kasvun kelkkaan haluavalle sijoittajalle Kone tarjoaa pitkän aikavälin mahdollisuuden. Lyhyellä aikavälillä Kiinan kasvu voi hyytyäkin, joka voi tarjota oivia ostomahdollisuuksia yhtiön kyytiin haluaville.

Lainaukset otettu KONEen sijoittajasivuilta

Korjattu oikea vuosi osingon kasvun alkamisvuodeksi